Aprill sai läbi, mai jõudis kätte

13. aprillil toimus veebiseminar.
Õhkkond oli väga töine ja  rõõm oli kuulda, et kõik osalejad on juba ettevõtnud ka konkreetseid tegevusi.
Meie kool sai esimese, loodame et ka ainukese tagasilöögi. Me ei saanud HITSA poolt rahastust oma robootika projektile. Kuid jonni ei jäta. Otsustasime meeskonnaga ikkagi leida raha, et osta esimesed digivahendid: BeeBotid ja Ozobotid.
Mai lõpuks peaks I kooliastmete ainekavad sisaldama ka robootika vidinate kasutamist. Kuniks puuduvad veel vastavad vahendid, saavad aga õpetajad koos lastega valmistada ette alusmatte (erinevaid kaarte vastavalt teemale ja ainele).
Mõned mõtted meie tublidelt algklassi õpetajatelt:
Eesti keel
·       Sõnakett – iga järgmine õpilane peab mesilase juhtima sinna, kus algab eelmise sõna viimase tähega uus sõna. 
·        Silbikett – kahesilbiliste sõnade õppimisel. Iga õpilane peab mesilast juhtima nii, et eelmise sõna viimane silp oleks uue sõna esimene silp.
·        Leia joonistähele vastav trükitäht.
·        Vastand- ja samatähendusega sõnade leidmine
·        Vanasõnade koostamine
·        Riimuvate sõnade leidmine
Matemaatika
·        Arvude järjestamine
·        Liitmine ja lahutamine, korratabel
·        Eelneva ja järgneva arvu leidmine
·        Geomeetrilised kujundid
Loodusõpetus
·        Tunne mets- ja koduloomi, puid ja puulehti, linde, taimi
·        Aastaring
Kunst ja tööõpetus
·        Põhivärvid ja sekundaarvärvide saamine

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar