Mis tehtud, mis tegemata, mida teeks veel ...

Kätte on jõudnud aeg teha kokkuvõte.
* Meeskond oli toimekas. Haarasime endaga kaasa kohe kaks agarat algklassiõpetajat: õpetaja Marge ja õpetaja Triinu. I kooliastmele sai kirja pandud palju toredaid mõtteid, kuidas robootika vidinaid kasutada igapäevaselt õppetöös.
* HITSA rahastust me ei saanud. Seega ei jõudnud meile ei mesimummud ega legod.
* Ostsime ise kuus BeeBot-i ja neli OzoBot-i.
* BeeBotid on juba igapäevaselt kasutuses. Koheselt tekkis huvi õpetajatel kasutada oma tundides vahvaid mesilasi. Lapsed küsivad igalt õpetajalt, kas täna meie tunnis ka saaks teha tööd BeeBotidega.
* BeeBotid ei ole mitte ainult I kooliastme tundides kasutusel, vaid ka II koolastme õpetajad on leidnud ideid, kuidas kasutada ning toimetada tunnis minirobotitega.
* OzoBoti vastav tarkvara sai  installitud tahvlitesse, kuid kasutamist peame veel õppima.
* Kõikidele õpetajatele teeme ühiskoolituse. Kes juba on kasutanud vidinaid, saavad ka oma kogemusi jagada.
* Tore on see, et ka lapsed ise tahavad teha õppematte, millel BeeBotiga liigelda.
Saabusid BeeBotid ja OzoBotid

Nüüd ei takista meid enam miski. Kohal nad on: kuus BeeBotti alusega ja neli OzoBotti.

Õpetaja Triin võttis kohe BeeBoti tundi kaasa ja lastel oli vahva loodusõpetuse tund.  
Aprill sai läbi, mai jõudis kätte

13. aprillil toimus veebiseminar.
Õhkkond oli väga töine ja  rõõm oli kuulda, et kõik osalejad on juba ettevõtnud ka konkreetseid tegevusi.
Meie kool sai esimese, loodame et ka ainukese tagasilöögi. Me ei saanud HITSA poolt rahastust oma robootika projektile. Kuid jonni ei jäta. Otsustasime meeskonnaga ikkagi leida raha, et osta esimesed digivahendid: BeeBotid ja Ozobotid.
Mai lõpuks peaks I kooliastmete ainekavad sisaldama ka robootika vidinate kasutamist. Kuniks puuduvad veel vastavad vahendid, saavad aga õpetajad koos lastega valmistada ette alusmatte (erinevaid kaarte vastavalt teemale ja ainele).
Mõned mõtted meie tublidelt algklassi õpetajatelt:
Eesti keel
·       Sõnakett – iga järgmine õpilane peab mesilase juhtima sinna, kus algab eelmise sõna viimase tähega uus sõna. 
·        Silbikett – kahesilbiliste sõnade õppimisel. Iga õpilane peab mesilast juhtima nii, et eelmise sõna viimane silp oleks uue sõna esimene silp.
·        Leia joonistähele vastav trükitäht.
·        Vastand- ja samatähendusega sõnade leidmine
·        Vanasõnade koostamine
·        Riimuvate sõnade leidmine
Matemaatika
·        Arvude järjestamine
·        Liitmine ja lahutamine, korratabel
·        Eelneva ja järgneva arvu leidmine
·        Geomeetrilised kujundid
Loodusõpetus
·        Tunne mets- ja koduloomi, puid ja puulehti, linde, taimi
·        Aastaring
Kunst ja tööõpetus
·        Põhivärvid ja sekundaarvärvide saamine

Esimene nädal

Kaks päeva Tartus V Spaa hotellis olid meie meeskonnale väga töised ja tundsime, et oleme oma digiarengus õigel teel.
Kõik koolitatavad said hulga uusi ideid. Neist tuli välja pakkuda 15 teemat , mida hakata oma koolis arendama. Meie valikuks osutus peale kaalumist ja vaagimist üks teema - robootika õppetundidesse.
Kuna meil koolis veel robootika vidinaid ei ole, siis olime koolis juba märtsi alguses alustanud ideede genereerimisega, et kuidas kasutada erinevaid robootika vidinaid.
Täna istusid kokku kolm õpetajat, et luua ülevaadet, kuidas I ja II kooliastmes IT, emakeele, matemaatika, loodusõpetuse, töö ja kunstiõpetuse tundides kasutada Bee-Booti, Lego Wedo 2.0 ja Lego Mindstroms roboteid. Mõtteid sai kirja palju. Oli tahtmine kohe alustada päris mitme ideega.
Eile sai küsitud toredate mesilaste ja legode ostmiseks hinnapakkumisi.
Koolijuht esitab 3. aprilliks saadud hinnapäringud ja meie kolme õpetaja poolt kirja pandud mõtted HITSA taotlusvoorule ProgeTiigeri programmi seadmete soetamiseks.
Nüüd siis pöidlad pihku! Tagasiteed enam ei ole.
Tere tulemast meie blogilehele "Järva-Jaani Gümnaasium digiajastul". Liitusime HITSA koolitusprogrammiga “Digiajastu haridusjuht”. Esimene kokkusaamine on 23.-24. märts 2017 V Spaa Hotellis Tartus.